Sameiet Thulagården

Thulagården er et sameie bestående av 56 eierseksjoner fordelt på 55 boligseksjoner og 1 næringsseksjon. Seksjonene er fordelt på fire oppganger med ulike gateadresser; Kjølberggata 28A, Kjølberggata 28B, Økernveien 5A og Økernveien 5B. Alle med postnummer 0653, Oslo.

Følg oss på sosiale medier:

Praktisk
info fra a til å

Her har vi samlet diverse informasjon som beboere kan ha nytte av. Dersom du lurer på noe kan du sannsynligvis finne svaret på det du lurer på her.

Lufte radiatorer

Etter sentralvarme skrus på for vinteren anbefale det å lufte radiatorer for best mulig effekt.

Adressendring

Meld adressendring til vår forretningsfører, Sebra Forvaltning.

Facebook

Gruppe hvor de som bor i Thulagården skal kunne gi beskjeder til hverandre.

Fiber internett / TV

Sameiet Thulagården har avtale med HomeNet og RiksTV om internett og TV.