Styre & administrasjon

Styret er valgt på sameiermøtet og har til oppgave å ivareta driften av sameiet, interesser i eiendommens drift og vedlikehold. Å være styremedlem er et frivillig, ulønnet verv. Les mer om styrets oppgaver og myndighet i vedtektene under §3 og §4.


Thulagårdens styremedlemmer i inneværende periode:

Styreleder:
Asle Kvinnesland


Styreedlemmer:
Emre Ates
Gunnhild Oddbjørnsdatter Nordahl


Varamedlemmer:
Maiken Bømvik
Stein Ågren


Kontakt Styret
Bruk helst epost (post@thulagarden.no) ved henvendelser til styret. Hvis situasjonen er tidskritisk kan du ringe styreleder på 936 93 975.

Forretningsfører (fra 1 juli 2022)

Forretningsfører for Sameiet Thulagården er OBOS Eiendomsforvaltning


Kontaktinformasjon
Hvis du har annen postadresse enn boligens adresse, kan du melde dette til oef@obos.no

E-postadresse og mobilnummer meldes til samme e-post. Vibbo.no kan også brukes for å ajourholde e-post og mobilnummer etter oppstartsdato, og til å registrere eventuell leietager.

Har du spørsmål, ta kontakt med Sameiet Thulagården sin rådgiver/prosjektleder eller prosjektkoordinator på telefon 22 86 55 00.


Fakturaadresse
Leverandører bør sende fakturaer som EHF (elektronisk handelsformat) til boligselskapets organisasjonsnummer.
S. 2347 Sameiet Thulagården
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo
fakturamottak@obos.no
www.obos.no