Styre & administrasjon

Styret er valgt på sameiermøtet og har til oppgave å ivareta driften av sameiet, interesser i eiendommens drift og vedlikehold. Å være styremedlem er et frivillig, ulønnet verv. Les mer om styrets oppgaver og myndighet i vedtektene under §3 og §4.


Thulagårdens styremedlemmer i inneværende periode:

Styreleder:
Asle Kvinnesland


Styreedlemmer:
Emre Ates
Gunnhild Oddbjørnsdatter Nordahl


Varamedlemmer:
Maiken Bømvik
Stein Ågren


Kontakt Styret
Bruk helst epost (post@thulagarden.no) ved henvendelser til styret. Hvis situasjonen er tidskritisk kan du ringe styreleder på 936 93 975.

Forretningsfører
Forretningsfører for Sameiet Thulagården er Sebra Forvaltning. Vår kontaktperson der er Eiendomsforvalter Øyvind Eggen,

oye@sebraforvaltning.no

tlf. 23 89 10 20/ 982 56 104
adr. Gladengvn. 1 N-0661 Oslo

HUSK Å MELDE ADRESSEFORANDRING DU KAN OPPDATERE INFORMASJON HER!