Praktisk info fra a til å

 • Adresseendring
  Alle seksjonseiere må gi beskjed både til styret i Thulgården og vår forretningsfører, Sebra Forvaltning, ved adresseendring. Det holder ikke kun å melde dette til Folkeregisteret. Til styret sender du e-post med informasjon om ny adresse. Til Sebra Forvaltning gjør du dette på deres hjemmeside www.sebraforvaltning.no under linken «meld adresseendring» og fyll inn feltene. Alle seksjonseiere skal også orientere styret med navn og kontaktinfo for de leietagerne man har dersom man leier ut leiligheten sin. Dette gjøres pr e-post til styret. Se også pkt 7 under våre Husordensregler.
  Du kan melde adressendring her.

 • Avfall
  Alle beboere skal kildesortere sitt avfall. Vanlig husholdningsavfall pakkes godt inn i vrengte plastposer. Plastavfall pakkes inn i standard blå poser og matavfall i grønne poser og kastes i gårdens søppelbeholdere tiltenkt dette. Det er tre innebygde beholdere hvorav en er til papir ved hjørnet mellom Økernveien 5 A og B. Det er to frittstående beholdere hvorav en er til papir utenfor Kjølbeggt. 28A. Papirbeholder tømmes ukentlig og de andre dunkene tømmes mandag, onsdag og fredag

  Annet avfall enn nevnt over skal ikke kastes i gårdens søppelbeholdere. Det finnes returpunkt for glass og metall med Hagegata 31 (inngang Tøyen Senter) og ved krysset Sørligata/Hagegata (like ved Tøyen t-banestasjons nedre inngang).
  Annet avfall skal leveres ved byens Gjenbruksstasjoner (felles tlf.nr: 02 180). Her leveres også returartikler, farlig avfall mm:
  Haraldrud Gjenbruksstasjon: Brobekkveien 87, 0583 Oslo
  Åpningstider: Mandag-Fredag kl 07.30-19.30 / Lørdag kl 09.00- 14.30
  I tillegg finnes Kampen Nærmiljøstasjon: Sons gate 2, 0654
  Åpningstider: Mandag-Fredag kl 08.00-15.00 / Torsdag kl 08.00-19.00

  Viktig:
  Det hender beholderne blir fulle. Du skal likevel aldri sette ifra deg søppel utenfor beholderne. fra Renholdsetaten bøtelegger gårder som gjør det, og miljøgebyrer koster dyrt og fordyrer fellesutgiftene. Blir du sett når du setter søppel utenfor skuret/beholdere blir du krevd for et gebry som tilsvarer boten Thulagarden får ved slike regelbrudd. Det hjelper ikke at det ligger andre søppelposer der allerede. Sjekk alle beholderne. Sørg også for å gjøre det du legger i kontainerne minst mulig, f.eks. ved å brette sammen pappesker ol. Si fra til vedkommende, eller til Styret, hvis du ser noen som «slomser»
  Hjelp oss å holde igjen på miljøgebryrene, så bidrar du til å holde fellesutgiftene rimelige. Alle har ansvar for å holde fellesarealer ryddig. Det er ikke tillatt å bruke fellesarealer som lagringsplass for private eiendeler eller sette igjen avfall på slike områder. Sykler og barnevogner oppbevares på henviste plasser. Er det plassert andre steder blir det ansett som avfall og vil bli fjernet og kastet.

 • Bakgården
  Bakgården disponeres av Sameiets beborere, det er utgang til bakgården fra kjellerne i Økernveien og Kjølberggata. Dersom du ønsker å holde en samling i bakgården er det viktig at du varsler naboene om evetuell støy og viser hensyn, husk at det er mange som har vindu mot bakgården. Man er også ansvarlig for å rydde opp etter seg. Husk at husordensregelene også gjelder for bakgården.

 • Balkong
  Alle balkonger tilhørende gården er brannbalkonger, som skal kunne brukes til å forlate bygningen via en annen oppgang dersom oppgangen til noen av leilighetene er stengt ved brann ol. . Derfor er det ikke tillatt å ha paraboler eller. andre efekter som kan sperre ferdselen i en krisesituasjon. Se husordensreglene.

 • Barnevogn
  Kan lagres i sykkelbod på eget ansvar eller i bod/leilighet. Det er forbudt å hensette barnevogn i fellesarealer/oppgang pga redusert/sperret rømningsvei.

 • Bod
  Hver seksjon har sin egen bod. Bodene skal holdes låst. Åpne boder blir ofte gjenstand for plassering av andres søppel. Eier vil bli belastet de kostnader det vil medføre og fjerne dette avfallet. Styret vil også uten å rapportere om det sette på hengelås på boden.
  Ønsker du å leie bod se "Leie av bod"

 • Brannbalkong
  Balkong som deles med nabo og som fungerer som en mulig rømningsvei ved brann. Det betyr at det må være adkomstmuligheter for nabo. Møbler og annet utstyr må ikke komme i veien for dette. Husk at det skal være mulig adkomst for barn og gamle også. Ta også hensyn til din nabo og hold deg på sin side av balkongen.

 • Brannvarslingsanlegg
  Thulagården har et heldekkende brannvarslingsanlegg levert av Gowens. Her er linker til branninstruks og informasjon om anlegget:
  Klikk her for branninnstruks Thulagården.
  Klikk her for informasjon om brannalarmanlegg.

 • Callinganlegg
  Anlegget er utstyrt med videokamera, slik at du kan se hvem som ringer på. Ikke slipp inn uvedkommende. Alle beboere i gården skal kunne føle seg trygge for ubudne gjester. Ønsker du å endre/oppdatere navn på ringeklokke send en mail til styret.

 • Dugnad
  Se forsiden for datoer for dugnader. I god sameieånd arrangeres det 2 dugnader årlig; en på våren og en på høsten. Datoene for årets dugnader blir kunngjort på hjemmesidene allerede i februar. Følg derfor med her. Ellers vil dugnaden bli informert om ved oppslag i oppgangene 1-2 uker før dugnadsdatoen. Styret vil organisere dugnadene ut ifra gårdens behov. Typiske oppgaver er rydde, vaske kjelleren, vaske vinduer i trappeoppgangene, stelle i bakgården mm. Dugnaden er også en ypperlig anledning til å bli bedre kjent med naboene.
  I månedlige husleia er det beregnet 50 kr per leilighet i som dugnadsgebyr hver måned. Ved deltagelse blir dette tilbakebetalt, 300 kr pr dugnad. Vedkommende som deltar på dugnaden for en bestemt seksjon skriver seg opp på en registreringsliste og der oppgis kontonummer til tilbakebetalingen. En person som deltok på dugnaden får tilbakebetalt. Om inen er registrert, eller kontoopplysninger for utbetaling mangler utbetales ikke refusjonen.
  Eventuelt overskudd tilfaller gårdens vedlikeholdsfond.

 • Dør
  Se «entredør» og «ytterdør» for mer info.

 • Elektrisk anlegg
  Elektrisk anlegg i leilighetene og i sikringsskapet til hver enkelt leilighet er leilighetseierens ansvar. Feil, manglende pærer ol. kan meldes til Styret på post@thulagarden.no, som igjen melder til vaktmester. Se oppslag. Det elektriske anlegget i leiligheten og ut til sikringsskapet inkl sikringsskapet er seksjonseiers ansvar. Sikringsskapet skal være låst. Det er forbudt å legge åpent anlegg fra sikringsskap til leiligheten. Det er også forbudt å benytte seg av kabelgatene i oppgangene. Ulovlig kabling i oppgangene vil bli fjernet uten at eier får informasjon om dette. Se også «sikringsskap» for mer info.

 • Elektrisk fyr
  Oppvarmingen av gården skjer via en kombinert elektrisk og biofyringsoljebasert santralfyr. Om sommeren er det nesten bare den elektriske delen som går ifm oppvarming av forbruksvannet. Se «oppvarming» for mer info. Siden sentralvarme bare brukes i kuldeperiodeer anbefales de som bor i leilighetene å ha en elektrisk varmeovn å spe på med i kalde dager utenom fyringssesongen.

 • Energidistribusjon
  Hver seksjon besørger selv egen strømleverandør. Nettutleier er Hafslund Nett AS. Se
  www.hafslund.no for mer informasjon, eller ta kontakt med kundeservice på telefon 22 43 58 00.

 • Entredør
  Eier som ønsker å skifte entredør må gjøre dette for egen regning. Døren må tilfredsstille krav i brannforskriftene. EI30 er den rimeligste godkjente døra. Det er viktig at døra monteres iht monteringsveiledningen og at den brannfuges. Dører og lister males iht fargekoder. Se «fargekoder» for mer info.

 • E-post
  Kom i kontakt med styret på e-post:
  post@thulagarden.no

 • Facebook
  Sameiet bruker mail/sms til kommunikasjon med beboere, i tillegg bruker vi Facebooksiden til sameiet til løpende informasjon til beboere.

 • Fargekoder
  Entredør: S-1502-G50Y
  Dørkarm, ramme og listverk: S-4000-N
  Veggfarge oppgang: 0802-G98Y (lys antikk)
  Alle vinduer/balkongdører er std. hvite innvendig, fargekode NCS s0502-Y.
  Utvendig så er de Aluminiumsbelagt i farge RAL 8014 matt Sepia brown, Pulver lakkert, tone 30.
  Fargekoder og malingstyper brukt på fasade se her.

 • Fellesarealer
  Arealer både inne og ute som tilhører gården og som ikke er seksjon, boder eller vedtatt av styret til å skulle brukes til andre formål.
  Orden i nærområder, oppganger og kjeller er sameiets ansvar. Det er ikke tillatt å oppbevare personlige eiendeler i fellesarealene. Alt som blir plassert av eiendeler/søppel vil bli fjernet uten varsel.

 • Forretningsfører
  Forretningsfører for Sameiet Thulagården er Sebra Forvaltning. Vår kontaktperson der er Eiendomsforvalter Henrik Nordhus:
  hno@sebraforvaltning.no
  tlf: 23 89 10 20 / 982 56 104
  adr: Gladengveien 1, 0661 Oslo
  www.sebraforvaltning.no

 • Forsikring
  Felles forsikringspolise i Gjensidige gjelder hele sameiet. Dersom du som seksjonseier/beboer er skyld i skaden vil sameiet kunne kreve at du dekker egenandelen. Ved skader som skyldes grov uaktsomhet må du dekke alle utgiftene selv. Se bl.a «håndverkere» og «elektrisk anlegg» for mer info. Beboere må selv besørge tilstrekkelig forsikring av eget innbo og løsøre.

 • Gatelys
  Eies av Hafslund Nett AS
  Mørke lamper kan meldes på
  www.hafslund.no eller på tlf 815 81 115.

 • Generalforsamling
  Se «sameiermøte» for mer info

 • Hjemmeside
  www.thulagarden.no
  Styret benytter hjemmesiden til å formidle informasjon til beboere/eiere. Lurer du på noe så ta en titt på hjemmesiden før du evt kontakter styret.

 • Hærverk
  Dessverre forekommer det hærverk på og i gården. Dette fører til kostnader vi i fellesskap må dekke. Meld straks ifra til styret dersom du oppdager skader.

 • Håndverkere
  Bruk kun fagkvalifiserte håndverkere. Tenk forsikring. Få kvittering og samsvarserklæring ol for utført jobb.

 • Informasjonsflyt
  Hjemmesiden er vår hovedinformasjonskilde.

 • Innendørs belysning
  For å spare miljø og strømutgifter er lyset i fellesområdene sensorstyrt. 

 • Inngangsdør
  Se «ytterdør» for mer info.

 • Internett
  Fra november 2021 har Sameiet gjort avtale med HomeNet om levering av internett (Fiber), dette er inkludert i felleskostander så alle har tilgang til dette. I tillegg har vi en avtale om tv-signaler fra Riks-TV her er kun NRK inkludert, men hver enkelt kan bestille TV-pakker fra RiksTV gjennom vår avtale med HomeNet.
  Spørsmål rundt tilgang/drift/teknisk rettes til HomeNet (www.homenet.no) / tlf 38 99 01 00.

  Avtale med Telenor avsluttes i slutten av november 2021: Inkludert i avtalen med Telenor om kabel-tv er det også inkludert 10 MB/S internett som er inkludert i fellesutgiftene. 

 • Kjeller
  Se «fellesarealer» for mer info.

 • Kontaktinformasjon
  post@thulagarden.no

 • Leie av Boder

  Styret/sameiet disponerer noen ekstra boder som det er mulig for beboerne (leie må bestilles av enhetseier) å leie fra sameiet.
  Leie av bodene prises til kr 300,- per kvadratmeter. Disse kan årlig justeres med markedspriser.

  For leie av bod må man kontakte styret på post@thulagården.no for å gjøre avtale.

  Det er et begrenset antall boder tilgjengelig så styret kan ikke garantere at det er boder ledig.


 • Leietager
  Person/personer som leier en leilighet i gården. Alle praktiske spørsmål skal alltid rettes direkte til eier. Eier kontakter evt styret. Det er viktig at leietager setter seg inn i gårdens vedtekter og husordensregler. Det er eiers ansvar å påse at leietager er kjent med disse og følger dem. Ved informasjon fra styret direkte i postkasse eller ved oppheng i oppgangen bør leietager informere eier om denne informasjonen.

 • Lufting
  La aldri vinduer stå åpne hele dagen eller over lengre tid i den kalde årstiden. Da vil vegger, gulv og tak vil bli sterkt nedkjølt. Det er ikke lov å montere vifte til felles luftekanaler, verken på bad eller på kjøkken. Styret anbefaler beboerne å benytte avfukter på bad, og kjøkkenvifte med kullfilter.

 • Lufte radiatorene
  Sentralvarmen (Hvordan lufte radiatorer) er nå slått på for vinteren. Det er viktig at alle lufter radiatorene sine når radiatoranlegget er slått på. Uten lufting gir ikke radiatorene skikkelig varme. Dersom noen ikke slipper ut luften av sine radiatorer påvirker dette også varmen i andre leiligheter. Derfor er det viktig at alle gjør dette, i løpet av de neste dagene, før det blir skikkelig kaldt ute.
  Du må alltid lufte radiatorene etter at varmen er slått på (hver høst).
  Dersom du hører susing eller klukking i radiatorene må du lufte dem (hele året). Om det er mye luft i radiatoren er det sjanse for rust på innsiden, som kan føre til at du må skifte ut radiatorene dine eller betale for en kostbar reparasjon.
  Slik lufter du en radiator: (last ned informasjonsark)
  – Om du ikke har luftenøkkel, kan du kjøpe en i en vanlig jernvarebutikk (f.eks. Jernia eller Clas Ohlson). Nøkkelen er ganske liten (ca. 2 cm), og har en rund ende med firkantet hull.
  – Steng først varmen på radiatoren.
  – Deretter i enden av radiatoren (på motsatt side av der røret kommer inn i radiatoren) er det en liten ventil.
  – Bruk nøkkelen til å skru opp denne ventilen til du hører susing av at luften går ut av radiatoren.
  – Viktig: Ikke skru så mye at hele ventilen løsner (da vil vannet flomme ut over golvet), du skal bare åpne nok til at du hører at lufta går ut.
  – Vent til det begynner å komme ut vann, og la det renne ut litt vann (en liten kopp) slik at du er sikker på at radiatoren er tom for luft.
  – Det er nyttig med en fille og en liten bolle til dette.

 • Nøkler til sikringsskap
  Skaffes av eiere på egen hånd. Vanlig låsesmed har slike nøkler.

 • Nøkler til postkasse
  Det er opprinnelig delt ut 3 nøkler til hver postkasse. Det er ikke basert på et nøkkelsystem så ved tap at nøklene må man skifte hele låsen og få nøkler tilpasser ny lås. Dette gjøres ved å kontakte låssmed.

 • Nøkler til ytterdør
  Det er opprinnelig delt ut 3 nøkler til hver leilighet tilknyttet ytterdøren. Det er basert på et nøkkelsystem og det er forbudt å kopiere opp nøkler selv. Ta kontakt med styret dersom dere trenger ny/flere nøkler. Vi vil da bestille og formidle kontakt opp mot vår låssmed som sitter på dette nøkkelsystemet. Se «ytterdør» for mer info.

 • Biofyringsoljefyr
  Oppvarmingen av gården skjer via en kombinert elektrisk og biofyringsoljebasert fyr. Se «oppvarming» for mer info.

 • Oppslagstavle
  I hver oppgang finnes det en oppslagstavle. Denne plassen benyttes til viktig informasjon fra styret og for beskjeder beboere imellom. Sammenkomster, reparasjoner, oppussing etc. som kan forstyrre dine naboer skal varsles her senest 1 uke i forveien. I denne sammenheng minnes det for øvrig om husordensreglene for angitte «støyfrie tider». På disse tavlene vil du i tillegg finne tilstrekkelig kontaktinformasjon til styret.

 • Oppvarming
  Thulagården har felles oppvarming ved biofyringsoljefyr/radiatorvarme. Dette anlegget betjenes av vaktmester. På grunn av stadig stigende biofyringsoljepriser fokuseres det på å begrense fyringskostnadene. Behovet for oppvarming er høyst væravhengig. Anlegget settes derfor på ved behov i løpet av høsten, og slås av når været tillater det på våren.

 • Parabolantenne
  Det er forbudt å montere parabolantenne på gårdens fasade. Det er forbudt med parabolantenner som er synlig for allmennheten.

 • Parkering
  Parkering i offentlig gate etter gjeldende bestemmelser. Ta eventuelt kontakt med byens parkeringsselskaper for leie av egen p-plass. Parkering på plass utenfor Kjølberggt. 28A er forbudt. Se skilt for gjeldende bestemmelser.

 • Postkasser
  Eier har ansvar for at postkassen ikke er skadet. Se «nøkler til postkasse» og «postkasseskilt» for relater info.

 • Postkasseskilt
  Alle beboere i Thulagården skal ha oppdaterte navneskilter på postkassene, jfr. Thulagårdens husordensregel. Beboere uten oppdatert skilt vil motta et brev om å skifte skilt med first satt til en måned. Om dette ikke skjer påløper et gebyr på kr. 600,-. Pengene tilfaller vedlikeholdsfondet for ekstraarbeidet styret har ved å bestille skilt på vegne av beboere. Styret anbefaler og ordne skilt ved å benytte Servicegruppens hjemmeside:
  www.servicegruppen.no
  Skilt kan også bestilles hos Jernia Thorstensen, som allerede har nødvendige opplysninger om skiltene:
  Jernia Thorstensen Jern og Farge
  Trondheimsveien 109 0565 OSLO, telefon: 23 03 54 60
  Oppgi at skiltene som bestilles skal benyttes til postkassene i Thulagården.

 • Radiatorer
  Se «oppvarming» og «lufte radiatorer» for mer info. Det kan være behov og lufte radiatorene jevnlig. Er du usikker på hvordan dette gjøres se informasjonsark her.

 • Ringetablå
  Se «callinganlegg» for mer info

 • Sameiermøte
  Sameiermøtet (geralforsamlingen) er leilighetseiernes årlige oppsummering av vordan sameiergården har blitt styrt av styret i gården det siste året, og drøfter vedlikeholds-tiltak, størrelsen på fellesutgiftene (eierlighetens «husleie») som skal betales i det kommede styreåret. Skal holdes en gang i året innen utgangen av april og er sameiets øverste organ. Vedtakene her er styret forpliktet til å følge opp.

 • Seksjonsinndeling
  Sameiet er delt inn i 56 seksjoner, 55 leiligheter og 1 næringssesksjon. Du finner oversikt over innedling ved å klikke her.

 • Sikringsskap
  Sikringskapene er leilighetsansvar (og de som bor i leiligheten) sitt ansvar. Skapene skal alltid være låst.
  Er eiers ansvar og skal alltid være låst. Styret kan iverksette tiltak og få låst sikringsskapet uten og informere om dette. Arbeids- og materialkostnader vil bli viderefakturert eier med 15 % påslag. Se også «elektrisk anlegg» for mer info.

 • Snømåking
  På fortauene utenfor indre by og på alle kommunale veier er det Samferdselsetatens entreprenører som er ansvarlige for å rydde snø og strø. For kontakt med Samferdselsetatens Kundesenter ring døgnåpen vakttelefon på : 810 00 109. Området ved inngangspartiet til Kjølbeggt. 28A ettersees av vaktmesteren.

 • Strøm
  Hver seksjon besørger selv egen strømleverandør Se «energidistribusjon» for mer info.

 • Styreleder
  Velges på sameiermøte. Velges for ett år av gangen.

 • Styremøter
  Det holdes 10 styremøter ila et styreår. Når og hvor avtaler styret selv.

 • Styret
  Velges på sameiermøte. Skal bestå av minimum 3 medlemmer inkl styreleder.

 • Sykkel
  Sykler skal kun plasseres i sykkelrom, evt privat i egen leilighet eller bod. Sykler som plasseres andre steder på gårdens eiendom vil bli fjernet/kastet.

 • Søppel
  Se «avfall» for mer info

 • Søppeldunker
  Vi har 5 søppeldunker tilgjengelig for gården. Hvorav 2 er til papir og de resterende 3 er til husholdningsavfall, matavfall i grønn pose og plast i blå pose. Se «avfall» for mer info

 • Søppelskur
  Vi har et søppelskur som er plassert på hjørnet av Økernveien 5 A og B. Se «avfall» for mer info

 • Trappevask
  Ukentlig trappevask i vinterhalvåret og annen hver uke i sommerhalvåret blir utført av engasjert vaskefirma.

 • TV-anlegg
  Vi har en avtale om tv-signaler fra Riks-TV her er kun NRK inkludert, men hver enkelt kan bestille TV-pakker fra Riks-TV gjennom vår avtale med HomeNet.

  For support hjelp kontakt www.rikstv.no / tlf 210 10 210.
  Ved eierskifte (ny beboer) skal kan man skifte eier her

  www.rikstv.no/kundeservice/mitt-abonnement/skifte-eier


  Avtale om kabel-TV fra Telenor avsluttes i slutten av november 2021 og signaler fra dem vil slutte å virke da.

 • Utleier
  Utleier er eier av seksjonen som leier ut sin leilighet. I noen tilfeller benytter eier seg av et utleiefirma. Sameiet forholder seg til eier i alle forhold tilknyttet leilighet. Merk gårdens vedtak om informasjonsflyt som krever at eier følger med på gårdens hjemmesider samt ha jevnlig kontakt med leietager(e).

 • Vaskerom
  Gården hadde tidligere vaskerom, men det ble vedtatt nedlagt. Rommene er nå avlåst.

 • Vaktmester
  Sameiet Thulagården har engasjer vaktmester for vedlikehold av fellesarealer. Vaktmester er i gården 4 timer pr uke, tirsdag og torsdag. Ta kontakt med styret ved eventuelle mangler og mislighold slik at vi kan videreinformere vaktmester. Det er styret som bestemmer hvilke oppgaver som skal prioriteres. Ved behov kjøper vi tjenester ut over det som er avtalt.
  For øvrig har alle et ansvar for å holde fellesarealer ryddige. Det er strengt forbudt og oppbevare personlig eiendeler på slike områder. Sykler og barnevogner oppbevares på henviste plasser. Er det plassert andre steder blir der ansett som avfall og vil bli kastet.
  MERK: Seksjonseier har ansvar for egen seksjon, jfr sameiets vedtekter §6. Ved eventuelle feil og mangler i en leilighet melder fra direkte til seksjonseier da seksjonene ikke inngår i sameiets ansvarsområder. Vaktmesterfirma «Bygårdsservice AS» som er tilknyttet gården kan på bestilling fra beboere utføre en del vedlikeholdsoppgaver i leiligheter på beboers bestilling og for egen regning.

 • Vann og avløp
  Ved tett sluk eller vannlekkasje i leiligheten kontaktes rørlegger. Vannlekkasjer skal alltid meldes ifra til styret. Man skal kontakte naboer som også kan ha blitt rammet av lekkasjen slik at man tidligst mulig får forebygget eventuelle skader.

 • Vaskeri
  Gården hadde tidligere vaskerom, men det ble vedtatt nedlagt. Rommene er nå avlåst.

 • Vinduer
  Vedlikehold av vinduer er eiers ansvar. Se «fargekoder» for mer info om utvendig behandling. Gummilister og skinner rengjøres og smøres med gul vaselin.

 • Ytterdør
  Påse at ytterdørene til enhver tid er forsvarlig lukket. For din egen og andre sikkerhet: Slipp aldri inn uvedkommende. Det er ikke mulig å kopiere opp nøkler til hoveddørene selv. Ta kontakt med styret ved tap av nøkkel.

 • Årsmøte
  Se «sameiermøte» for mer info.