Lov- og regelverk


Lovverk


Sameie foreligger når noen eier noe sammen. Et boligsameie innebærer fleres eiendomsrett til fast eiendom. Rettsforholdet mellom sameierne er regulert av sameieloven av 18. juni 1965. Denne loven får anvendelse når flere eier noe sammen på en slik måte at retten deres er regnet i delings- eller forholdstall.

Lovene finner du på www.lovdata.no: 
LOV 1965-06-18 nr 06: Lov om sameige
LOV 1997-05-23 nr 31: Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven).


Regelverk til felles nytte


For å få et godt fungerende sameie har vi vedtatt regler som utfyller lovverket. For deg som seksjonseier er det viktig at du setter deg godt inn i gjeldende vedtekter, og enten du er eier eller leietaker plikter du å overholde husordensreglene. Har du spørsmål om disse tingene kan du gjerne ta kontakt med oss i styret.
Legg merke til at vedtektene sist ble forandret på Generalforsamlingen 11. april 2018. Et nytt punkt, om informasjonsflyt, har kommet til . Her slås det bl.a. fast at hjemmesiden (www.thulagarden.no) er gårdens primære informasjonskanal, både til eiere, uansett om de bor her eller leier ut, og til leietakere.